الخدمة

رنگ تولید فویل مسابقه بر اساس نمونه مشتری می باشد.

ما می توانیم این بازی رو از رنگ تولید فویل بر اساس نمونه مشتری را. برای که ما نیاز به حجم نمونه A3. لطفا دریغ نکنید با ما تماس بگیرید برای کسب اطلاعات بیشتر.

اتاق های برش فویل

ما می توانیم رول خود را در محل شکاف ما. لطفا توجه داشته باشید که در دقیقه. عرض 25 میلی متر است.